banner.jpg
Illustration föreställande en mun

Hertha Hillfon

c/o

 

 Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen flyttar.

Vi stängde den 23 september 2018. Föreningen Hertha Hillfons vänner har sedan mars 2017 drivit en omfattande och ambitiös verksamhet i lokalen i Gamla Badhuset på Skeppsholmen. Sedan en tid har föreningen befunnit sig i ett hårt pressat ekonomiskt läge. Trots ansträngningar har föreningen inte fått tillräckligt ekonomiskt stöd. Därtill har besöksfrekvensen gått ned, särskilt under sommaren. Vi arbetar med att finna nya former för att levandegöra Hertha Hillfons konstnärskap och att förmedla hennes konst och livshållning.

Kulturförvaltningen i Stockholms stad har beviljat oss utvecklingsstöd för att nu utreda framtida möjligheter och ge förslag till en verksamhet som är långsiktigt hållbar. Här på vår hemsida kommer vi informera om vår fortsatta verksamhet – kanske på nya c/o adresser.