Kallelse till årsmöte med specialvisning

Alla medlemmar i Hertha Hillfons Vänner ideell förening kallas härmed till årsmöte onsdagen den 19 april kl 19 (dörrarna öppnas kl 18.45) i Kungl. Konsthögskolans lokal Hus 28 (vid vattnet), Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen.

Efter årsmötesförhandlingar inklusive antagande av justerade stadgar förflyttar vi oss till vår lokal, Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen, Svensksundsvägen 21, där Calle Forsberg visar och berättar om invigningsutställningen. 

Även nya och blivande medlemmar är välkomna att besöka mötet.

Kallelse och dagordning finns här.
Förslag till reviderade stadgar finns här
Årsboksslut och verksamhetsberättelse för 2016 finns här och här.
Protokoll från årsmötet finns här