Sommarens utställning 2018: Abstrakt närvaro

Utställningen lyfter fram den tidiga Hertha Hillfon som gjorde succé efter att ha gått ut Konstfack 1957. Med sina lekfulla och experimentella abstrakta skulpturer utmanade hon tidens stränga modernistiska ideal och bröt ny mark genom att tänja på gränserna mellan konst och konsthantverk och experimentera djärvt med lera och glasyrer. Hillfon var del av såväl en nationell som internationell rörelse som banade väg för ett nytt och friare formspråk.

Dessa tidiga abstrakta verk har dock här i Sverige hamnat i skuggan av Hertha Hillfons senare föreställande skulpturer - solansikten, klädesplagg, fåglar och porträtt. Utomlands finns ett betydligt större intresse för den tidiga Hertha Hillfon, vilket resulterat i att många av dessa verk sålts till andra länder. Genom Abstrakt närvaro lyfts ett viktigt men undangömt kulturarv fram i ljuset, liksom Hertha Hillfons betydelse som nydanande pionjär i svenskt konstliv.

Utställningens curator Marika Bogren vill genom utställningstiteln visa på Hillfons förmåga till närvaro. Den abstrakta konsten härrör ur modernismens födelse och förknippas ofta med det manliga konstnärsgeniet och en intellektualisering av konsten. Hertha Hillfon förmådde dock kombinera det abstrakta formspråket med en handfast sinnlighet. Handens kontakt med leran var en fysisk upplevelse, materialet och hantverket oundgängliga för processen.

Utställningen består av ett urval av Hillfons abstrakta verk från 1958 till sent 60-tal. Verken hämtas dels ur Hertha Hillfons vänners samling, dels genom inlån från privatpersoner. I utställningen presenteras också antal verk av Bengt Berglund, studiekamrat med Hertha Hillfon på Konstfack och senare verksam vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Tillsammans med Hillfon var Bengt Berglund del av den rörelse som kom att kallas Formens frigörelse i 1960-talets Sverige.

Marika Bogren är konstvetare och efter 18 år som intendent vid Nationalmuseum så kommer hon sommaren 2018 att tillträda som chef för Samlingar och kulturmiljö vid Gotlands museum. Marika Bogren arbetar på en doktorsavhandling om skulptören och formgivaren Tyra Lundgren (1897-1979) och är en efterfrågad föredragshållare och skribent.