Hertha Hillfons första beställningsverk till Skeppsholmen tack vare medlemsinsatser

I sommarens utställning på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen visar vi Hertha Hillfons första beställningsverk, den spektakulära 2 meter höga skulpturen Vindbröte. Skulpturen gjordes ursprungligen för hotell portalen i Jönköping, som invigdes 1963. Vindbröte stod i hotellets foajé omgiven av en vattenspegel.

På 1980-talet stod hotell Portalen inför en större ombyggnad och Vindbröte monterades ner och stuvades undan i fastighetens förråd och verkade glömmas bort. Först på 90-talet hittade en fastighetsskötare verket och började tillsammans med en kollega på sin fritid numrera delarna och mödosamt bygga upp det i ett pannrum under jord. Där har verket stått sedan dess.

Vindbröte är ett verk som väl visar på Hillfons skicklighet med materialet och hennes konstnärliga djärvhet, och med sin imponerande storlek är det ett fantastiskt abstrakt signaturverk att visa i vår utställning.

Vi har med många starka och generösa krafter, och inte minst ett betydande ekonomisk bidrag från medlemmar i föreningen Hertha Hillfons vänner, lyckats ta detta verk till Skeppsholmen!  Vi vill tacka alla medlemmar som gjort detta inlån möjligt - en fantastisk kulturgärning att föra Vindbröte ur underjorden tillbaka upp i ljuset!