Beviljat bidrag från Beijerstiftelsen för inlån av Vindbröte

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen har glädjande nog beviljats bidrag från Bejierstiftelsen för att möjliggöra inlån av Hertha Hillfons första beställningsverk Vindbröte till utställningen ABSTRAKT NÄRVARO.

Vi är glada över alla de arbetsinsatser och bidrag som möjliggjort inlån av detta magnifika och uppseendeväckande verk. Hertha Hillfons vänner önskar tacka Beijerstiftiftelsen, medlemmarna i vänföreningen samt Castellum för en fantastisk kulturgärning!

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin