Välkommen till årsmöte den 29 april 2019!

 På årsmötet kommer styrelsen i Hertha Hillfons vänner presentera en projektrapport kallad Nästa steg för Hertha Hillfons vänner. Utvecklingsprojektet har varit möjligt att genomföra tack vare ett utvecklingsbidrag från Stockholms stads kulturförvaltning.

 Totalt beviljades 200 tkr av de 400 tkr vi sökte. En projektgrupp inom styrelsen har arbetat med projektet och har även tagit in extern kompetens.

 Styrelsen kommer att lägga förslag till nya stadgar för att de ska bli tydligare och bättre svara mot den nya situation som föreningen nu befinner sig i. En stadgeändring kräver två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

 I anslutning till årsmötet kommer vi också att få höra Lina Thomsgård berätta om den intressanta verksamheten vid Stockholms Kvinnohistoriska som ska bedriva innovativ museiverksamhet – utan en egen permanent byggnad.

Årsmöteshandling, sammanfattning av projektrapport och förslag till nya stadgar kommer att finnas på föreningens hemsida https://www.herthahillfonskeppsholmen.se/ under rubriken Nyheter från den 15 april.

 Vi hoppas att så många som möjligt kan komma för att ta del av mötet och ge oss synpunkter på det fortsatta arbetet.

Se bifogad kallelse:
Kallelse, program och agenda för årsmöte den 29 April 2019

Anmäl deltagande till: malou.orner@gmail.com

Se årsmöteshandlingar:

Årsredovisning och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Projektrapport “Nästa steg för Hertha Hillfons Vänner c/o”

Förslag till nya stadgar