Digitalisering av samlingen - ett första steg

Föreningen Hertha Hillfons vänner äger ett drygt hundratal verk av Hertha Hillfon. Samlingen har tillkommit genom inköp som möjliggjorts genom donationer och medlemavgifter. Under våren 2019 har ett omfattande och dokumentations- och digitaliseringsarbete påbörjats i syfte att tillgängliggöra samlingen. Projektet har möjliggjorts genom medel ur stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.