Rapport från årsstämman den 29 april 2019

Ca 25 medlemmar kom på årsmötet på Pantomimteatern. Totalt var vi ca 35 personer inklusive den gamla och den nya styrelsen samt representant för valberedningen Filippa von Krusenstjerna och mötesordföranden Christopher Friis.  

Mötet inleddes med en kort film från Pantomimteaterns föreställning om Hertha Hillfon. Minst 10000 barn har sett denna föreställning som turnerat runt i Sverige. Därefter fick vi lyssna till Lina Thomsgård som berättade om den intressanta verksamheten vid Stockholms Kvinnohistoriska som bedriver innovativ museiverksamhet – utan en egen permanent lokal– där de ”krokar arm” tillsammans med andra museer och organisationer och skapar en verksamhet på ett inspirerande, klokt och framgångsrikt sätt. Projektledaren Kerstin Andersson Åhlin presenterade projektet om Hertha Hillfons vänners framtid vilket mottogs väl. Rapporten finns på hemsidan.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna varvid ny styrelse valdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslag till stadgeändring godtogs. Protokollet kommer läggas ut på hemsidan.

Ny styrelse Till ny ordförande valdes Johan Wingestad (nyval till 2021), till ordinarie ledamöter valdes Jacqueline Cederström (omval till 2020), Margaretha Ekstrand-Almér (omval till 2020), Sofia Jerneck (nyval till 2021), Anna Jacobsson (nyval till 2021) samt Christopher Friis till revisor (nyval till 2020). Hans Åkervall fortsätter som kassör tidigare vald på två år (till 2020) samt Carl-Johan Vahlén fortsätter som adjungerad jurist/advokat.

Den gamla styrelsen ser med tillförsikt på denna nya styrelse som har en förtroendeingivande blandning dels av erfarenheter från tidigare arbete i Hertha Hillfons vänner dels gedigna erfarenheter och utbildningar inom konstvärlden, kommunikation och politik som kommer vara till stor nytta för Hertha Hillfons vänner.

Här kort om de tre nyvalda.

Johan Wingestad har en halvtidstjänst som verksamhetsledare för Konstnärernas Kollektivverkstad i Farsta. Johan är ordförande för Nyckelviksskolan på Lidingö och ledamot i Sveriges bildkonstnärsfond, en del av Konstnärsnämnden. Johan arbetar som frilansande kurator, föreläsare och konsult och har varit verksam som konstnär med egna utställningar. Johan har också flera meriter som formgivare inom keramik och konsthantverk.

Sofia Jerneck är förbundsdirektör för intresseorganisationen Svenska Tecknare. Sofia har erfarenhet från den politiska miljön i Regeringskansliet efter att ha genomgått Diplomatprogrammet samt från arbete på kommunikationsbyrån JKL.

Anna Jakobsson är verksam som projektledare inom kultursektorn och teaterregissör. Sedan 2017 arbetar hon som projektledare för Konstmusiksystrar, ett nätverk för kvinnor och transpersoner verksamma som kompositörer och ljudkonstnärer.

Handlingar från årsmötet

Protokoll

Bilaga 1. Deltagarförteckning, ingår inte här

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse

Bilaga 3. Årsbokslut

Bilaga 4. Föreningens stadgar

Bilaga 5. Styrelsens förslag till nya stadgar