Sommarens utställning 2018: Abstrakt närvaro

Utställningen lyfter fram den tidiga Hertha Hillfon som gjorde succé efter att ha gått ut Konstfack 1957. Med sina lekfulla och experimentella abstrakta skulpturer utmanade hon tidens stränga modernistiska ideal och bröt ny mark genom att tänja på gränserna mellan konst och konsthantverk och experimentera djärvt med lera och glasyrer. Hillfon var del av såväl en nationell som internationell rörelse som banade väg för ett nytt och friare formspråk.

Dessa tidiga abstrakta verk har dock här i Sverige hamnat i skuggan av Hertha Hillfons senare föreställande skulpturer - solansikten, klädesplagg, fåglar och porträtt. Utomlands finns ett betydligt större intresse för den tidiga Hertha Hillfon, vilket resulterat i att många av dessa verk sålts till andra länder. Genom Abstrakt närvaro lyfts ett viktigt men undangömt kulturarv fram i ljuset, liksom Hertha Hillfons betydelse som nydanande pionjär i svenskt konstliv.

Utställningens curator Marika Bogren vill genom utställningstiteln visa på Hillfons förmåga till närvaro. Den abstrakta konsten härrör ur modernismens födelse och förknippas ofta med det manliga konstnärsgeniet och en intellektualisering av konsten. Hertha Hillfon förmådde dock kombinera det abstrakta formspråket med en handfast sinnlighet. Handens kontakt med leran var en fysisk upplevelse, materialet och hantverket oundgängliga för processen.

Utställningen består av ett urval av Hillfons abstrakta verk från 1958 till sent 60-tal. Verken hämtas dels ur Hertha Hillfons vänners samling, dels genom inlån från privatpersoner. I utställningen presenteras också antal verk av Bengt Berglund, studiekamrat med Hertha Hillfon på Konstfack och senare verksam vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Tillsammans med Hillfon var Bengt Berglund del av den rörelse som kom att kallas Formens frigörelse i 1960-talets Sverige.

Marika Bogren är konstvetare och efter 18 år som intendent vid Nationalmuseum så kommer hon sommaren 2018 att tillträda som chef för Samlingar och kulturmiljö vid Gotlands museum. Marika Bogren arbetar på en doktorsavhandling om skulptören och formgivaren Tyra Lundgren (1897-1979) och är en efterfrågad föredragshållare och skribent.

 

Vårens utställning -Julia Bondesson möter Hertha Hillfon

 

Vi är stolta över att presentera vår första utställning med en inbjuden konstnär.

Ny förbindelse  - Julia Bondesson + Hertha Hillfon är ett möte mellan två konstnärer, två kvinnor från olika generationer som hanterar sitt respektive material med stor skicklighet och lyhördhet - ett möte mellan trä och lera.

Julia Bondesson, född 1983, bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2011) samt utbildningar i träskulptur och dockteater från Chiang Mai University, Thailand; Tsukuba University, Japan samt har deltagit i en mästerklass i traditionell handdocksteater hos Hsiao Hsi Yuan Puppet Theatre i Taiwan. Soloutställningar inkluderar Färgfabriken och Johan Berggren Gallery 2015, Halmstad Konsthall 2016, Johan Berggren Gallery och nu senast Vandalorum konsthall hösten 2017. Kommande soloutställning på Krognoshuset i Lund under 2018 samt residens på Cité des Arts, Paris.

Julia Bondessons känsliga människogestalter i trä möter i denna utställning personligt valda keramiska verk av Hertha Hillfon. 

Utställningen invigs den 3 februari och pågår fram till den 27 maj 2018. 

LiggandeImagebild2_400x285.jpg

Samtidskonstnärer möter Hertha Hillfon

Utställningsprogrammet för 2018 på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen kan nu presenteras. För första gången bjuds två samtidskonstnärer in för att visa egna verk tillsammans med ett personligt urval av Hertha Hillfons konstverk. Det är två yngre skulptörer på uppåtgående. Vårens utställare är Julia Bondesson, träskulptör och performancekonstnär.

Härigenom öppnar Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen upp för att – vid sidan av att förmedla kunskap om Hillfon – också bli en aktör för samtidskonsten, där handens kraft, förmåga och känslighet kommer att belysas med hjälp av olika konstnärskap.

”Det känns fantastiskt roligt att kunna visa två så intressanta konstnärer som arbetar i spännande material”, säger Eric Sjöström, styrelseordförande. ”Vi hoppas att våra besökare ska bli inspirerade av att se nya konstnärskap och att det samtidigt kan ge ytterligare perspektiv på Hertha Hillfons verk.”                                             

Under sommaren visas  en utställning curerad av Marika Bogren, intendent vid Nationalmuseum/Gustavsbergs porslinsmuseum, med fokus på Hertha Hillfons tidiga abstrakta verk från 1960-talet. I utställningen visas också ett antal verk av Bengt Berglund, kurskamrat med Hillfon vid Konstfack och senare verksam vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Tillsammans ger Hillfons och Berglunds verk nycklar till en omvälvande tid i svensk konst- och konsthantverkshistoria  där gränserna prövades och djärva, lekfulla experiment banade vägen för ett nytt och friare formspråk.

Preliminär tidplan utställningar 2018:
T O M  28 JANUARI: ”Vardagens poesi”, en Hertha Hillfon-utställning curerad av Cilla Jahn
3 FEBRUARI – 27 MAJ: Ny förbindelse -Julia Bondesson + Hertha Hillfon
2 JUNI – 23 SEPTEMBER: Abstrakt Närvaro - Hertha Hillfons pionjärverk curerad av Marika Bogren
Inställd 28 SEPTEMBER – 6 JANUARI 2019: Mafune Gonjo + Hertha Hillfon

Bakgrund:
I mars 2017 öppnades en ny kulturverksamhet i Stockholm – Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen, som är belägen i Gamla Badhuset på Skeppsholmen och presenterar utställningar, programverksamhet och kurser i keramik. I lokalen finns också en verkstadsdel, där besökaren får arbeta i lera under en konstpedagogs ledning.
Verksamheten är tillägnad den banbrytande konstnären och keramikern Hertha Hillfon (1921-2013) och är den första kulturinstitution i sitt slag i Stockholm som är tillägnad en konstnär som är kvinna. Verksamheten drivs av Hertha Hillfons Vänner, som i dagsläget äger ett 90-tal verk av Hertha Hillfon.

Om konstnärerna:

Julia Bondesson, född 1983, bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2011) samt utbildningar i träskulptur och dockteater från Chiang Mai University, Thailand; Tsukuba University, Japan samt har deltagit i en mästerklass i traditionell handdocksteater hos Hsiao Hsi Yuan Puppet Theatre i Taiwan. Soloutställningar inkluderar Färgfabriken och Johan Berggren Gallery 2015, Halmstad Konsthall 2016, Johan Berggren Gallery och nu senast Vandalorum konsthall hösten 2017. Kommande soloutställning på Krognoshuset i Lund under 2018 samt residens på Cité des Arts, Paris.

Julia Bondessons karaktäristiska träskulpturer är oftast människogestalter som kan liknas vid teatervärldens marionetter; kroppar sammanfogade av grovhuggna lemmar med rörliga leder som bär upp känsligt täljda och mejslade ansikten. Det är kroppar att känna igen sig i; ofullkomliga, rörande, halvfärdiga talar de om människans existens och villkor. Julia Bondesson visar sin utställning och berättar om arbetsprocessen.

Julia Bondesson har under de senaste åren positionerat sig som en representant för handens kunskap och hon utgår i sitt bildspråk från kroppen och rörelsen i en figurativ expressionism. ”Bondessons styrka är engagemanget i ett specifikt hantverk, och hur det grovhuggna uttrycket knyts till en tidlös figuration.”Christine Antaya (Kunstkritikk, juni 2017).

Julia Bondesson berör. Med känsligt ofullkomliga träskulpturer, besläktade med den asiatiska dockteater hon lärt sig bemästra, ger hon arketyper och frammanar frågor om hur det är att vara människa.” – Ur juryns motivering till Sven Lundhs stipendium som Bondesson mottog år 2016. 

För mer information: bonju.org

Den planerade utställningen för senhösten 2018 med Mafune Gonjo i ett möte med Hertha Hillfons keramiska verk måste vi av ekonomiska skäl tyvärr ställa in. Utställningen skulle ha varit Mafune Gonjos första större i Stockholm och vi beklagar djupt att den inte kan genomföras nu. Vi hoppas dock att det blir möjligt längre fram.
Mafune Gonjo är född 1984 i Fukushima, Japan. Hon är bosatt och verksam i Sverige och utbildad vid Kungl. Konsthögskolan 2010-2013 och Konstfack 2008-2010. Hon har också studerat vid Tama Art University i Japan. Mafune har haft soloutställningar på Galleri Charlotte Lund, Tyresö Slott, Biblioteket i Vara och deltagit i flera grupputställningar; de senaste åren på Nässjö Art Gallery, Itochu Art Square i Tokyo, Historical Center i Brooklyn, USA och La Galleria i London. Hon finns representerad i samlingarna hos Nationalmuseum i Stockholm, Museum of American Glass, New Jersey, USA och Suwa Garasu no Sato-museet i Nagano, Japan.

Mafune Gonjo använder sig mest av glas i olika tekniker, men även av andra transparenta material såsom tejp och plast. Ofta bygger hon upp större verk där små bitar av glas eller tejp bildar mönster och ytor. Hon flyttade till Sverige 2008, kände sig snabbt hemma i Stockholm och fortsatte sin utbildning på Konstfack där hon tog sin masterexamen på linjen för keramik och glas 2010. Hennes verk har bl a visats  i Konstslöjdsalongen på Arkitekturmuseum och utställningen ”Slow art” på Nationalmuseum.

För mer information: mafunegonjo.com

 

Julia Bondesson. Foto: Alexander Wireen.

Julia Bondesson.
Foto: Alexander Wireen.

Mafune Gonjo. Foto: P©K

Mafune Gonjo.
Foto: P©K

Vardagens poesi 30 september 2017 - 28 januari 2018

Nu kan vi äntligen berätta att vi den 30 september inviger en ny utställning på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen -  Vardagens poesi som kureras av Cilla Jahn, konstregissör, konstkoordinator, föreläsare och författare. Hon arbetade tillsammans med Hertha Hillfon i 17 offentliga projekt så tack vare henne kan vi i Stockholm se Syster Vatten och Broder Vinden på Garnisonen på Valhallavägen, Vardagens poesi på Tyresö Strandtorg, Stilleben med Astrid Lindgren vid Filmstaden i Solna och mycket mer.  

Så kom det på min lott att få göra en Hertha Hillfon-utställning ur Herthas perspektiv. Vilket jag gärna gör efter att vi arbetat tillsammans sedan ett kvarts sekel. Jag vill presentera en utställning under temat – Vardagens Poesi - med Herthas livsväv som framhäver vardagens betydelse för kvinnan i konsten.
                                                                                                                                                  Cilla Jahn