Galleri

Tack vare medlemsavgifter, gåvor och donationer äger Hertha Hillfons Vänner nu drygt 100 verk av Hertha Hillfon. Här i Galleriet visas ett urval av dessa. Bilderna kommer att bytas ut efterhand så att till slut hela samlingen har visats. Hertha Hillfon gav själv sällan verken något namn eftersom hon tyckte att det viktiga var betraktarens upplevelse av dem. 

 

Foto: Stockholms Auktionsverk

Foto: Stockholms Auktionsverk

Foto: Stockholms Auktionsverk

Foto: Stockholms Auktionsverk (bilden är beskuren)

Foto: Stockholms Auktionsverk

Foto: Stockholms Auktionsverk

Foto: Stockholms Auktionsverk