Gruppvisningar

Under 2017 och 2018 har vi erbjudit gruppvisningar på våra utställningar på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen. I samband med utställningarna har vi haft en prova-på verkstad som också har kunnat bokas i samband med visning.