Från Hertha Hillfons ateljé och bostad i Mälarhöjden.

Från Hertha Hillfons ateljé och bostad i Mälarhöjden.

 

Hertha Hillfons Vänner

Den ideella föreningen Hertha Hillfons Vänner grundades våren 2014 och har verkat för att en kulturmötesplats tillägnad Hertha Hillfon ska kunna öppna. Hertha Hillfons Vänner är initiativtagare till Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen och ansvarar för drift och verksamhet. Jan Börjeson var föreningens första ordförande 2014 och våren 2016 tog Eric Sjöström över som ordförande. Sedan 22 januari 2018 är Malou Örner tf ordförande och sedan 16 april ordförande.

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen drivs med stöd från Stockholms stad.

Hertha Hillfons Vänner äger ett stort antal Hertha Hillfon-verk som har kunnat köpas in tack vare donationer och medlemsavgifter. Senast i december 2017 inköptes nya verk så nu finns det drygt 100 verk i föreningens ägo.

Hertha Hillfons Vänner  vill gärna komplettera och utöka samlingen av Hillfon-verk.  Möjliggör inköp av fler verk genom att bli medlem och/eller donera medel! 

Styrelse

Johan Vingestad,  ordförande
Hans Åkervall, kassör
Jacqueline Cederström, ledamot

Margaretha Ekstrand-Almér, ledamot

Anna Jakobsson, ledamot

Sofia Jerneck, ledamot

Adjungerade
Carl-Johan Vahlén

Revisor
Christopher Friis

Adress
Hertha Hillfons Vänner
Box 467
129 04 Hägersten

Bankgiro:  Handelsbanken 545-7221
Organisationsnummer: 802490-2853

Föreningens stadgar finns här.