Från Hertha Hillfons ateljé och bostad i Mälarhöjden.

Från Hertha Hillfons ateljé och bostad i Mälarhöjden.

 

Hertha Hillfons Vänner

Den ideella föreningen Hertha Hillfons Vänner grundades våren 2014 och har verkat för att en kulturmötesplats tillägnad Hertha Hillfon ska kunna öppna. Hertha Hillfons Vänner är initiativtagare till Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen och ansvarar för drift och verksamhet. Jan Börjeson var föreningens första ordförande 2014 och våren 2016 tog Eric Sjöström över som ordförande. Sedan 22 januari 2018 är Malou Örner tf ordförande.

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen drivs med stöd från Stockholms stad.

Hertha Hillfons Vänner äger ett stort antal Hertha Hillfon-verk som har kunnat köpas in tack vare donationer och medlemsavgifter. Senast i december 2017 inköptes nya verk så nu finns det runt 100 verk i föreningens ägo.

Hertha Hillfons Vänner  vill gärna komplettera och utöka samlingen av Hillfon-verk.  Möjliggör inköp av fler verk genom att bli medlem och/eller donera medel! 

Styrelse

Malou Örner, tf ordförande
Madeleine Ramel Tunevall, vice ordförande
Lena Dahlgren, kassör
Johan Lundgren, sekreterare
Kerstin Andersson Åhlin, ledamot
Margaretha Ekstrand-Almér, ledamot
Jan Börjeson, ledamot
Jacqueline Cederström, ledamot
Cecilia Wassaether, ledamot

Adjungerade
Kristina Jädersten
Carl-Johan Vahlén

Revisor
Micael Schultze, Grant Thornton

Adress
Hertha Hillfons Vänner
Box 467
129 04 Hägersten

Bankgiro:  Handelsbanken 545-7221
Organisationsnummer: 802490-2853

Föreningens stadgar finns här.