Verksamheten

 Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen är inrymt i Gamla Badhuset på Skeppsholmen.

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen är inrymt i Gamla Badhuset på Skeppsholmen.

 
 

En helt ny kulturmötesplats öppnade den 25 mars 2017 på Skeppsholmen i Stockholm.

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen presenterar i en 130 kvadratmeter stor lokal utställningar, programverksamhet och kurser i keramik. I lokalen finns också en verkstadsdel, där besökaren får arbeta i lera under en konstpedagogs ledning. Fokus för hela verksamheten är handens kraft, förmåga och känslighet. 

Verksamheten är tillägnad den banbrytande konstnären och keramikern Hertha Hillfon (1921-2013) och är den första kulturinstitution i sitt slag i Stockholm som är tillägnad en konstnär som är kvinna. Verksamheten är initierad och drivs av Hertha Hillfons Vänner, som i dagsläget äger ett 90-tal verk av Hertha Hillfon.

Verksamheten drivs med stöd från Stockholms stad.

Läs mer här:
Utställningar
Programaktiviteter
Kurser

Om byggnaden: Gamla Badhuset, Svensksundsvägen 21, Skeppsholmen
Byggnaden är känd under namnet Gamla Badhuset. Den uppfördes 1729, ursprungligen som smedja, efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt i Stockholm. En ombyggnad utfördes 1871 varigenom huset blev tvätt- och badanstalt för örlogsvarvets personal. Badhuset var utrustat med finsk bastu, karbad och dusch. Örlogsvarvet flyttade till Muskö 1969 och därefter upphörde byggnadens funktion som badanstalt. Fastighetsvärd är Statens fastighetsverk.